Sodelavec je bil gost na Radiu Slovenija

Sodelavec je bil gost na Radiu Slovenija

Naš sodelavec doc. dr. Simon Malmenvall je 25. 12. nastopil na Radiu Slovenija v oddaji Kulturni fokus. Z njo je širšo javnost seznanil z večplastnim procesom pokristjanjevanja med Slovani v srednjem veku.

Del predstavljene vsebine spada v sklop podoktorskega raziskovalnega projekta Vladarski svetniki (mučenci) na obrobju srednjeveške Evrope, ki se izvaja na naši fakulteti in jo podpira Javna agencija Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost (ARRS).

Nazaj