Uspešen zaključek raziskovalnega projekta

Uspešen zaključek raziskovalnega projekta

Naš sodelavec doc. dr. Simon Malmenvall je bil med 1. 7. 2019 in 30. 6. 2021 nosilec podoktorskega temeljnega raziskovalnega projekta s področja teologije z naslovom »Vladarski svetniki (mučenci) na obrobju srednjeveške Evrope: Kijevska Rusija, Norveška, Duklja«.

Projekt se je v navedenem obdobju izvajal na Fakulteti za pravo in poslovne vede (FPPV) ob polni finančni podpori Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS). Predstavitev vsebine projekta, bibliografijo in zbrane novice je mogoče najti v posebni rubriki na spletnem mestu FPPV.

Rezultati projekta so kvalitativno in kvantitativno presegli pričakovane okvire, s čimer pričajo o bogatem in sistematično opravljenem delu. Glavni rezultat predstavlja znanstvena monografija v angleškem jeziku: Ruler Martyrs on the Periphery of Medieval Europe : Boris and Gleb of Kievan Rus, Jovan Vladimir of Dioclea, and Magnus Erlendsson of Orkney (Beograd, 2021). Povzetek vsebine projekta na dostopen način podajata posnetek javne predstavitve monografije v obliki intervjuja in znanstveni sestavek v zborniku Historični seminar 14 (Ljubljana, 2021).

Nazaj