Uspešno projektno delo našega sodelavca

Uspešno projektno delo našega sodelavca

Naš sodelavec doc. dr. Simon Malmenvall je 2. 4. 2021 nastopil na Radiu Slovenija v oddaji Podobe znanja.

Z njo je širšo javnost seznanil s svojo znanstveno monografijo Kultura Kijevske Rusije in krščanska zgodovinska zavest (Ljubljana: Teološka fakulteta UL, 2019) in spregovoril o pojavu vladarskih mučencev, ki ga preučuje v sklopu podoktorskega raziskovalnega projekta Vladarski svetniki (mučenci) na obrobju srednjeveške Evrope.

Projekt se izvaja na naši fakulteti in jo podpira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).

Nazaj