Robnik, Lidija

dr. Robnik, Lidija

Predmeti Analiza računovodskih izkazov, Poslovne finance, Temelji računovodstva in financ za odločanje, Računovodstvo
Kontakt
dr. Lidija Robnik raziskuje vlogo in pomen tveganega kapitala pri financiranju razvojno - inovativnih podjetij. Izvaja seminarje, šole in delavnice s področja financ, računovodstva in davkov na področju Slovenije za zasebni in javni sektor, kjer povezuje teorijo s prakso. Sodeluje s Gospodarsko zbornico Slovenijo in Obrtno zbornico Sloveniji na področju izobraževanj in svetovanj njihovim članom. Zaposlena je bila v Mariborski livarni Maribor d. o. o., kjer je opravljala dela vodja finančne službe od leta 1990 – 1991, od leta 1991 – 1996 pa je bila vodja finančno-računovodske službe v družbi Armal d.o.o. Od leta 1996 do 1997 je bila zaposlena v Probanki, d. d. Maribor na delovnem mestu pomočnice direktorice direkcije globalnih financ. Od leta 1997 do 2003 je bila zaposlena v Cestnem podjetju Maribor, družbi za gradnjo in vzdrževanje cest, d. d., Maribor, na delovnem mestu direktorice finančno-računovodskega področja, Od leta 2003 naprej je samostojna podjetnica in zasebna predavateljica na višjih in visokih šolah ter fakultetah za področje financ, računovodstva in davkov. S strani pristojnih ministrstev je razvrščena v razvid samostojnih zasebnih predavateljev.

Sodeluje in predstavlja znanstvene in strokovne referate s področja računovodstva, davkov in poslovnih financ na različnih strokovnih in znanstvenih konferencah. Izdala je že nekaj samostojnih knjig, priročnikov ter znanstvenih ter strokovnih člankov. Ima licenco za članico državne komisije za preverjanje znanj Nacionalnih poklicnih kvalifikacij (računovodja, knjigovodja). Leta 2002 je dobila priznanje s strani Agencije za poslovne raziskave za eno najuspešnejših podjetnic v letu 2002.
robnik.jpg