Rozman, Til

dr. Rozman, Til

Predmeti Pravo in management v delovnih razmerjih, Gospodarsko pravo
Kontakt
Dr. Til Rozman je leta 2016 na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani z odliko doktoriral na temo normativne ureditve in poslovnih praks vodenja koncernov v Republiki Sloveniji ter v EU. Na Univerzi v Ljubljani je habilitiran kot docent za področje civilnega in gospodarskega prava. Objavil je številne znanstvene članke in imel prispevke na domačih ter mednarodnih konferencah, in sicer zlasti na področju gospodarskega prava, korporativnega upravljanja ter konkurenčnega prava.
 
Med leti 2016 in 2019 je bil član dveh raziskovalnih skupin pri Centru za primerjalnopravne raziskave, in sicer »Družbeno odgovorno korporativno upravljanje kot temelj nove razvojne paradigme Slovenije in EU« ter »Korporativno upravljanje družb v državni lasti: sodobni izzivi in dileme za Slovenijo in EU«. Leta 2020 se je pridružil raziskovalnemu projektu »Holistični pristop k spoštovanju človekovih pravic v gospodarstvu - reforma slovenske in mednarodne pravne ureditve«, ki ga izvaja Fakulteta za državne in evropske študije. Istega leta se je kot predavatelj pridružil Fakulteti za pravo in poslovne vede.
Rozman_portret.jpg