Fink, Andrej

Zasl. prof. dr. Fink, Andrej

Predmeti Strategija v podjetništvu, Mednarodna stvarnost in mednarodni odnosi
Kontakt
Prof. dr. Andrej Fink je pravnik za področje teorije o državi, ustavnega in mednarodnega prava ter mednarodnih odnosov.

Diplomiral je na Pravni fakulteti državne Univerze v Buenos Airesu. Doktorat znanosti je dosegel na Pravni fakulteti Univerze Complutense v Madridu. Poleg tega je v Madridu študiral tudi politično sociologijo, mednarodne odnose in zunanjo trgovino. Diplomiral je tudi kot prevajalec za španski jezik na Pravni fakulteti Univerze v Buenos Airesu. Na Višji vojaški šoli je diplomiral iz strategije.

Njegove delovne izkušnje obsegajo tridesetletno odvetniško in prevajalsko prakso. Prav tako ima dvajsetletno prakso na zveznem Ministrstvu za pravosodje v Argentini.Na državni Univerzi v Buenos Airesu je bil trideset let redni profesor na Pravni fakulteti za predmet Teorija o državi, ki je vključeval zgodovino politične misli. Na zasebni Katoliški Univerzi v Buenos Airesu je petintrideset let, tudi kot redni profesor, poučeval Mednarodno javno pravo, Mednarodne odnose in Zgodovino mednarodnih odnosov. Na tej univerzi je bil imenovan za zaslužnega profesorja.

V Sloveniji, Argentini in Španiji ima objavljenih mnogo študij, člankov in predavanj. Je avtor dveh knjig in soavtor pri štirih.
img_4842.jpg