Marguč, Karmen

Doc. dr. Marguč, Karmen

Predmeti Temelji trženja, Digitalno trženje
Kontakt
Doc. dr. Karmen Marguč deluje na med-disciplinarnem področju ekonomije, etike, trajnosti in tele-medicine. V okviru večletnih delovnih izkušenj na področju mednarodne prodaje, trženja, strateškega svetovanja in upravljanja podjetij, akademska znanja, vključuje v prakso in skrbi za prenos znanja in tehnologij med fakultetami in gospodarstvom.

Diplomirala je na Filozofski fakulteti v Mariboru, kjer je pridobila naziv univerzitetne profesorice filozofije in geografije. Akademsko pot je nadaljevala na Centralni evropski univerzi v Budimpešti, kjer je pridobila magisterij s področja filozofije, smer etika. Doktorat znanosti iz poslovnih ved je zaključila na Fakulteti za komercialne in poslovne vede v Celju z naslovom Določanje družbene diskontne stopnje ob upoštevanju trajnosti. Poleg tega zaključuje doktorat znanosti na oddelku za filozofijo na Filozofski fakulteti v Mariboru na področju vključevanja etike v tele-medicino. Doc. dr. Karmen Marguč sodeluje v projektu Akademija, v katerem izjava spletna predavanja in delavnice za različna podjetja. Spletna izobraževanja obsegajo različne tematike in sicer izdelavo in optimizacijo spletne strani, oglaševanje na družbenih omrežij, nevro-trženje in pa tudi etičnost v trženju ter obdelavi podatkov. 

Predavateljica teorijo povezuje s številnimi praktičnimi izkušnjami. V več kot proizvodnih podjetjih je pripomogla k povečanju prodaje in reševanju perečih konfliktov, še posebej v Južni Ameriki in Evropi. Za doseganje zastavljenih ciljev uporablja metode čustvene inteligence, vodenja ljudi in razumevanja različnih kultur. Doc. dr. Karmen Marguč je ustanoviteljica in direktorica tele-medicinskega podjetja za kompleksno virtualno oskrbo Juliet Rose, d.o.o., ki ponuja rešitve za zdrav življenjski slog zaposlenih. Doc. dr. Karmen Marguč z veseljem svetuje različnim slovenskim in tujim podjetjem na področju izobraževanja kadrov za izboljšanje učinkovitosti komunikacije med oddelki, ustvarjanja klime uspeha in ustrezne organizacije dela s ciljem prodora na mednarodni trg preko različnih kanalov trženja.
20200916_214030_copy_1.jpg