Marguč, Karmen

Dr. Marguč, Karmen

Predmeti Temelji trženja, Digitalno trženje
Dr. Karmen Marguč je doktorica znanosti in deluje na med-disciplinarnem področju ekonomije, etike in trajnosti. V okviru 10 - letnih delovnih izkušenj na področju trženja, strateškega svetovanja in upravljanja podjetij, akademska znanja, vključuje v prakso in skrbi za prenos znanja in tehnologij med fakultetami in gospodarstvom.

Diplomirala je na Filozofski fakulteti v Mariboru, kjer je pridobila naziv univerzitetne profesorice filozofije in geografije. Akademsko pot je nadaljevala na Centralni evropski univerzi v Budimpešti, kjer je pridobila magisterij s področja filozofije. Doktorat znanosti je zaključila na Fakulteti za komercialne in poslovne vede v Celju in sicer na področju določanja družbene diskontne stopnje ob upoštevanju trajnosti. Trenutno zaključuje doktorat znanosti na oddelku za filozofijo na Filozofski fakulteti v Mariboru na področju vključevanja etike v digitalno trženje, ki temelji na uporabi umetne inteligence.

Njene delovne izkušnje vključujejo podjetniške nakupe, optimizacije in prodaje različnih tipov podjetij, delo generalnega menedžerja v marketinški agenciji Creatoor, d.o.o. in menedžerja oddelka za trženje v podjetju Echo, d.o.o., kjer je poskrbela za vstop podjetja na globalni trg pod blagovno znamko EchoInstruments. V istem podjetju je delovala kot projektni vodja z odgovornostjo organizacije in pretoka informacij med različnimi oddelki.
karmen_marguc_photo.jpg