Marguč, Karmen

Doc. dr. Marguč, Karmen

Predmeti Temelji trženja, Digitalno trženje
Doc. dr. Karmen Marguč je doktorica znanosti in deluje na meddisciplinarnem področju ekonomije, etike, trajnosti in zdravja. V okviru večletnih delovnih izkušenj na področju trženja, strateškega svetovanja in upravljanja podjetij, akademska znanja, vključuje v prakso in skrbi za prenos znanja in tehnologij med fakultetami in gospodarstvom.

Diplomirala je na Filozofski fakulteti v Mariboru, kjer je pridobila naziv univerzitetne profesorice filozofije in geografije. Akademsko pot je nadaljevala na Centralni evropski univerzi v Budimpešti, kjer je pridobila magisterij s področja filozofije. Doktorat znanosti je zaključila na Fakulteti za komercialne in poslovne vede v Celju in sicer na področju določanja družbene diskontne stopnje ob upoštevanju trajnosti. Trenutno zaključuje doktorat znanosti na oddelku za filozofijo na Filozofski fakulteti v Mariboru na področju vključevanja etike v tele-medicino, ki temelji na uporabi umetne inteligence.

Doc. dr. Karmen Marguč je ustanoviteljica in direktorica podjetja za kompleksno virtualno oskrbo Juliet Rose, d.o.o., ki posluje na globalni ravni. Njene delovne izkušnje vključujejo nakupe, optimizacije in prodaje različnih tipov podjetij, svetovanje različnim slovenskim in tujim podjetjem na področju poslovnega razvoja, predvsem širjenja novih BZ iz lokalne na globalno raven.
20200916_214030_copy_1.jpg