Mihelič, Petja

Doc. dr. Mihelič, Petja

Predmeti Temelji civilnega prava, Korporacijsko pravo
Kontakt
Doktoriral sem v Ljubljani, na Evropski pravni fakulteti Nove univerze. Poklicno sem deloval na slovenskih in nemških ustanovah: Ministrstvo za zunanje zadeve RS, Ljubljana; Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn; MitOst, Berlin; Institut für politische Bildung Baden-Württemberg, Freiburg. Izpopolnjeval sem se v pripravi in izpeljavi pedagoških dejavnostih, znanstvenem raziskovanju, pisanju strokovnih in znanstvenih prispevkov ter organizaciji mednarodnih konferenc po celotni Evropi. Sedaj že več let uspešno sodelujem s Katoliškim inštitutom, kjer sem na Fakulteti za pravo in poslovne vede nosilec in predavatelj več predmetov iz področja civilnega prava.

Z izobraževanjem in strokovnim delovanjem v domačem in mednarodnem okolju sem si pridobil neprecenljiva znanja in usposobljenosti, ki jih želim predajati naprej za dobrobit svojih študentov.
Mihelič P_copy_1.jpg