Mihelič, Petja

Doc. dr. Mihelič, Petja

Predmeti Temelji civilnega prava, Korporacijsko pravo, Evropsko gospodarsko pravo, Evropsko in mednarodno gospodarsko pravo
Da bi si pridobil globalno razumevanje sveta in to znanje uspel tudi uspešno podajati naprej sem se najprej lotil študija jezikov in književnosti na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Študijsko pot sem nadgradil s študijem mednarodne politike na Japonskem (Faculty of Law and Literature, Shimane University) in študijem prava na Evropski pravni fakulteti v Ljubljani.

Delovne izkušnje sem si nabiral kot strokovni sodelavec slovenskih in nemških družbenih in izobraževalnih ustanov (Socialna akademija; Bundeszentrale für politische Bildung; MitOst; Studienhaus Wiesneck, Institut für politische Bildung Baden-Württemberg), kjer sem se izpopolnjeval v pripravi in izpeljavi pedagoških dejavnostih, pisanju strokovnih besedil, mnenj ter organizaciji seminarjev in strokovnih obiskov. Z izobraževanjem in strokovnim delovanjem v domačem in mednarodnem okolju, sem si pridobil neprecenljiva znanja in usposobljenosti, katera želim predajati naprej, za uspehe v skrajno prepletenem in tekmovalnem svetu.
Mihelič P_copy_1.jpg