Mihelič, Petja

Doc. dr. Mihelič, Petja

Predmeti Temelji civilnega prava, Korporacijsko pravo
Kontakt
Da bi si pridobil globalno razumevanje sveta in to znanje znal tudi uspešno podajati naprej sem študiral tuje jezike na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Študijsko pot sem nadgradil s študijem na prava na Evropski pravni fakulteti v Ljubljani ter študijem na Japonskem (Faculty of Law and Literature, Shimane University).

Delovne izkušnje sem si nabiral na slovenskih in nemških ustanovah (Socialna akademija; Bundeszentrale für politische Bildung; MitOst; Studienhaus Wiesneck, Institut für politische Bildung Baden-Württemberg), kjer sem se izpopolnjeval v pripravi in izpeljavi pedagoških dejavnostih, znanstvenem raziskovanju, pisanju strokovnih člankov, mnenj ter organizaciji seminarjev in strokovnih obiskov. Sedaj že nekaj časa s predavanji in znanstvenim raziskovanjem sodelujem s Katoliškim inštitutom iz Ljubljane.

Z izobraževanjem in strokovnim delovanjem v domačem in mednarodnem okolju, sem si pridobil neprecenljiva znanja in usposobljenosti, katera želim predajati naprej, za uspehe v skrajno prepletenem in tekmovalnem svetu.
Mihelič P_copy_1.jpg