Ahtik, Meta

Izr. prof. dr. Ahtik, Meta

Predmeti Bančništvo in zavarovalništvo, Finančne institucije, trgi in regulacija, Temelji poslovanja finančnih institucij, Denar in podjetniške finance, Davčni sistem in finančna politika
Kontakt
Izr. prof. dr. Meta Ahtik je leta 2004 diplomirala na Pravni fakulteti v Ljubljani, kjer se je kot mlada raziskovalka takoj po zaključenem študiju zaposlila na Katedri za pravnoekonomske znanosti. Vpisala se je na magistrski študij ekonomije na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je po neposrednem prehodu na doktorski študij doktorirala leta 2010 s temo s področja monetarne ekonomije in bančništva. Opravila je tudi pripravništvo na Višjem sodišču v Ljubljani. Pedagoško in znanstveno je sodelovala z več tujimi univerzami in raziskovalnimi inštitucijami (Univerza v Zagrebu; Università degli Studi di Campania; Univerza na Dunaju; Institute for financial services, Hamburg, ZEW, Mannheim). V letu 2011 je bila na Pravni fakulteti v Ljubljani izvoljena v naziv docentke za področje ekonomske analize prava. Njeno raziskovalno delo sega na področja bančništva, monetarne ekonomije in ekonomske analize prava. Metina bibliografija obsega prek sto enot, od tega 26 izvirnih znanstvenih člankov, dve znanstveni monografiji in pet samostojnih znanstvenih sestavkov v monografski publikaciji.

Leta 2012 se je v okviru prestižnega Graduate Programme, v okviru katerega Evropska centralna banka (ECB) zaposluje najbolj perspektivne mlade kadre, zaposlila na ECB, ki jo je kot pripravnica spoznala že tekom študija. Tekom pripravništva (2007) in zaposlitve (2012-2014) na ECB je delala v oddelkih Zunanja gibanja, T2S, Kapitalski trg in finančna struktura, Denarna analiza in Spremljanje finančne stabilnosti. V decembru 2014 se je vrnila v Slovenijo, kjer se je zaposlila na Banki Slovenije kot svetovalka oziroma kasneje raziskovalka, danes pa tam vodi odsek Implementacija in razvoj makrobonitetne politike v oddelku Finančna stabilnost in makrobonitetna politika, kjer je tudi namestnica direktorja. Dodatno je kot raziskovalka zaposlena na Inštitutu za primerjalno pravo Pravne fakultete v Ljubljani.

Na Fakulteti za pravo in poslovne vede, s katero sodeluje od leta 2017, predava predmete, povezane s financami in bančništvom.
 
img_0333_copy_1.jpg