Finančne institucije, trgi in regulacija

Ime predmeta:Finančne institucije, trgi in regulacija
Semester izvedbe:4. semester (pomladni)
Tip predmeta:Obvezni (smer: Aplikativna ekonomija)
Kreditne točke:6 KT
Študijski program:Poslovne vede (MAG)
Primarni jezik izvedbe:slovenski jezik
Uvod
Predmet se bo izvajal v slovenskem jeziku in je izbirni predmet skladno z uradno potrjenim učnim načrtom na magistrskem študijskem programu Poslovne vede.

Predpogoji za vključitev v delo pri predmetu
Študentje morajo imeti ustrezno znanje iz matematike in statistike, da lahko sledijo predavanjem ter da lahko razumejo študijske materiale. Zaželeno je znanje iz Poslovnih financ.

Cilji
 • Seznaniti študenta s finančnimi inštitucijami in temeljnimi finančnimi instrumenti, akterji na finančnih trgih in aplikativnimi primeri iz finančnega sistema.
 • Seznaniti študenta z načeli in osnovnimi orodji, ki so potrebni pri finančni kalkulaciji v finančnem svetu.
 Kompetence
 • Pridobitev znanja in razumevanje osnovnih principov iz finančnega sveta.
 • Razumevanje in razlikovanje med posameznimi finančnimi instrumenti, ki so potrebni v procesu financiranja investicij in finančnega delovanja.
 • Sposobnost analiziranja finančnih procesov in optimiziranja finančnega poslovanja.
 • Zmožnost sodelovanja na finančnih trgih v različnih vlogah.
Učni izidi
Študent bo pridobil poglobljena znanja z različnih vidikov delovanja finančnega sveta, s čimer bo lažje razumel delovanje finančnega sveta, razlike med različnimi finančnimi instrumenti ter bil tako sposoben samostojnega finančnega odločanja in delovanja.

Vsebina predmeta
 • Finančni trgi (kaj so, funkcije, vrste, akterji, regulatorji),
 • Denarni trg, trg kapitala (dolžniški in lastniški kapital),
 • Druge oblike finančnih trgov (trg nepremičnin, devizni tečaji, …),
 • Obrestne mere
 • ECB in FED
 • Instrumenti na denarnem trgu in trgu kapitala
 • Vrednotenje finančnih instrumentov,
 • Borzni trg (vrednotenje indeksov)
 • Banke in finančne institucije (zavarovalnice, investicijske banke, vzajemni skladi, …),
 • Baselski standardi
 • Tveganje
 • Opcije in drugi izvedeni finančni instrumenti
 Oblike in metode dela
 • Razlaga učiteljev
 • Pogovor / razprava
 • Predstavitve seminarskih nalog
 • Vabljena predavanja
Sistem ocenjevanja in kriteriji
 • Preverjanje znanja je sestavljeno iz: seminarske naloge (30% uteži v skupni oceni) in pisnega izpita (70% uteži).
 • Ne glede na izračun z upoštevanjem posameznih uteži, mora biti za skupno pozitivno oceno najprej pozitivna ocena zaključnega izpita.
 Obvezna literatura:
 • Brigham E.F., and M.C. Ehrhardt: Financial Management. Theory and Practice. 13th Ed. or later
 Priporočena dodatna literatura:
 • Brealey, R., S. Myers in F. Allen (2011). Principles of Corporate Finance. 10 izdaja. New York: McGraw-Hill.
 • Brigham, E. in J. Houston (2016). Fundamentals of Financial Management. Mason: South-Western.
 • Članki s področja.
Govorilne ure
 • Pred in po predavanjih
 • Po dogovoru

Nosilec predmeta:

Ahtik, Meta
img_0333_copy_1.jpg

Nosilec predmeta:

Dolenc, Primož
IMG_0652_.jpg