Drenik Bavdek, Simona

Doc. dr. Drenik Bavdek, Simona

Predmeti Pravo Evropske unije, Evropsko in mednarodno gospodarsko pravo, Evropsko gospodarsko pravo
Kontakt
Šifra raziskovalca92863
BibliografijaSICRIS
Doc. dr. Simona Drenik je doktorica pravnih znanosti in docentka za ustavno in mednarodno pravo. Diplomirala je (cum laude) na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, magistrirala iz mednarodna prava (LL.M. in International Law, with honorable mention) na Pravni fakulteti Univerze v Utrechtu na Nizozemskem in doktorirala (cum laude) iz mednarodnega prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.

Je pomočnica vodje Centra za človekove pravice pri Varuhu človekovih pravic Republike Slovenije. Pri Evropski mreži nacionalnih institucij za človekove pravice (ENNHRI) je članica pravne delovne skupine, v Združenju za mednarodno pravo (ILA) je članica Odbora za vladavino prava in mednarodno investicijsko pravo, strokovno pa sodeluje tudi s Svetom Evrope.

Pred tem je bila v obdobju od septembra 2015 do konca leta 2019 sekretarka na Ministrstvu za pravosodje, v Direktoratu za mednarodno pravo in človekove pravice, kjer je bila tudi članica Projektne skupine za koordinacijo izvrševanja sodb Evropskega sodišča za človekove pravice.

Od leta 2000 do avgusta 2015 je delovala v slovenski diplomaciji, od tega je bila štiri leta vodja Sektorja za mednarodno pravo, štiri leta vodja Projektne enote za zagovor pred arbitražnim sodiščem in zastopnica Slovenije pred arbitražnim sodiščem. Kot vodja ali članica diplomatskih delegacij je sodelovala na številnih mednarodnih oz. medvladnih konferencah v okviru OZN, OVSE; Sveta Evrope, Evropske unije in drugih mednarodnih organizacij, kot tudi pri številnih pogajanjih o dvostranskih mednarodnih pogodbah. V času slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije (2008) je vodila prioritetni dosje o Lizbonski pogodbi, v času predsedovanja OVSE (2005) pa je na stalnem predstavništvu Slovenije na Dunaju vodila človekovo dimenzijo OVSE.

Bila je tudi poročevalka Skupščine držav pogodbenic Mednarodnega kazenskega sodišča (2008-2011), članica Odbora pravnih svetovalcev za mednarodno javno pravo Sveta Evrope (CAHDI) in več delovnih skupin Sveta Evropske unije, članica Odbora za temeljne črte v pravu morja ILA (2008-2018) in Pripravljalne skupine za pripravo študije o civilni družbi in državnih institucijah za človekove pravice Usmerjevalnega odbora za človekove pravice Sveta Evrope.

Pri svojem delu in raziskovanju izhaja iz povezovanja teorije in prakse. Je avtorica preko 50 znanstvenih ali strokovnih del.
1_dsc_5617.jpg