Drenik Bavdek, Simona

Doc. dr. Drenik Bavdek, Simona

Predmeti Mednarodno gospodarsko pravo, Pravo Evropske unije, Evropsko in mednarodno gospodarsko pravo
Šifra raziskovalca92863
BibliografijaSICRIS
Doc. dr. Simona Drenik je doktorica pravnih znanosti s področja mednarodnega prava in docentka za ustavno in mednarodno pravo.
 
Diplomirala je (cum laude) na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, magistrirala iz mednarodna prava (LL.M. in International Law, with honorable mention) na Pravni fakulteti Univerze v Utrechtu na Nizozemskem in doktorirala (cum laude) iz mednarodnega prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.
 
15 let je delovala v slovenski diplomaciji, od tega je bila štiri leta vodja Sektorja za mednarodno pravo, štiri leta vodja Projektne enote za zagovor pred arbitražnim sodiščem in zastopnica Slovenije pred arbitražnim sodiščem. Kot vodja ali članica diplomatskih delegacij je sodelovala na številnih mednarodnih oz. medvladnih konferencah v okviru OZN, Mednarodnega kazenskega sodišča (MKS), OVSE; Sveta Evrope, Evropske unije in drugih mednarodnih organizacij, kot tudi pri številnih pogajanjih o dvostranskih mednarodnih pogodbah. V času slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije (2008) je vodila prioritetni dosje o Lizbonski pogodbi, v času predsedovanja OVSE (2005) pa je na stalnem predstavništvu Slovenije na Dunaju vodila človekovo dimenzijo OVSE. Bila je poročevalka Skupščine držav pogodbenic MKS, članica Odbora pravnih svetovalcev za mednarodno javno pravo Sveta Evrope (CAHDI) in več delovnih skupin Sveta Evropske unije. Od leta 2015 je zaposlena na Ministrstvu za pravosodje, kjer pokriva predvsem področje prava človekovih pravic.
 
Pri svojem delu in raziskovanju izhaja iz povezovanja teorije in prakse. Je avtorica preko 50 znanstvenih ali strokovnih del. Je članica Odbora za temeljne črte v pravu morja Združenja za mednarodno pravo (ILA) in Pripravljalne skupine za pripravo študije o civilni družbi in državnih institucijah za človekove pravice Usmerjevalnega odbora za človekove pravice Sveta Evrope.
1_dsc_5617.jpg