Fatur, Andrej

Dr. Fatur, Andrej

Predmeti Evropsko in mednarodno gospodarsko pravo, Pravo Evropske unije, Evropsko gospodarsko pravo
Kontakt
Dr. Andrej Fatur je doktor pravnih znanosti s področja gospodarskega prava in ustanovni partner v odvetniški družbi Fatur Menard. Diplomiral in magistriral (gospodarsko pravo) je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Nato je magistriral na univerzi Fordham, New York iz mednarodnega trgovinskega prava in tudi doktoriral iz konkurenčnega prava EU na King's College London. V času študija v ZDA je prejel nagrado Roberta Schumanna za najvišje povprečje iz predmetov EU ter bil izbran za pripravništvo (Dean Acheson Stagier) v kabinetu malteškega sodnika Anthony Borg Bartheta na Sodišču EU v Luksemburgu. Med študijem je bil tudi gostujoči raziskovalec iz prava EU na Europa Institutu v Amsterdamu.

Je avtor številnih člankov in monografij predvsem na področju konkurenčnega prava ter ocenjevalec znanstvenih člankov na tem področju. Leta 2012 je pri mednarodni založbi Hart Publishing (Oxford) izšla njegova knjiga z naslovom »Information and Communication Technology Network Industries and EU Competition Policy«, leta 2016 pa je v so-avtorstvu s profesorjema Klemenom Podobnikom in Ano Vlahek pri mednarodni založbi Wolters Kluwer izdal knjigo »Competition Law in Slovenia«. Za svoje znanstveno-raziskovalno delo je prejel več priznanih mednarodnih štipendij, kot sta Fulbright in Chevning. Kot uveljavljen strokovnjak redno predava na mednarodnih in domačih konferencah, v preteklosti pa je občasno predaval na dodiplomskih in podiplomskih programih University College London.
Poleg tega, da je član Odvetniške zbornice Slovenije, je licenciran odvetnik v zvezni državi New York. Ukvarja se predvsem s konkurenčnim, korporacijskim in regulatornim pravom. Kot odvetnik je svetoval številnim vodilnim domačim in tujim družbam, predvsem na področju informacijsko komunikacijskih tehnologij, farmacije, avtomobilske industrije in trgovine, kot tudi v zvezi s prestrukturiranjem podjetij, regulacijo energetskega in farmacevtskega trga ter bančnimi posli. Od leta 2014 je uvrščen na prestižno lestvico Chambers and Partners med vodilne odvetnike na področju konkurenčnega prava v Sloveniji.

Po povratku iz študija v tujini leta 2009 je bil krajše obdobje pravni svetovalec na področju nadzora in regulacije bančnega sistema pri Banki Slovenije. Od leta 2012 je član, od leta 2016 pa tudi predsednik nadzornega sveta Nove kreditne banke Maribor d.d., kjer tudi sodeluje v oziroma vodi več njegovih odborov. Od leta 2015 pri Združenju nadzornikov Slovenije sodeluje v delovni skupni za revizijske komisije, od leta 2019 pa je tudi član njegovega strokovnega sveta in upravnega odbora.
 
ANDREJ FATUR SLIKA.jpg