Fornazarič, Milena

Doc. dr. Fornazarič, Milena

Predmeti Poslovno komuniciranje, Odnosi z javnostmi in javno mnenje, Temelji trženja
Kontakt
Doc. dr. Milena Fornazarič je diplomirala na Univerzi v Ljubljani (UL), FDV. MBA študij (Master of Business Administration) je opravila na Nizozemskem in magisterij iz poslovodenja na Poslovni šola Bled. Ima doktorat iz trženja na Ekonomski fakulteti v Ljubljani.
 
Zaposlena je bila kot novinarka časopisa Delo, bila je na Poslovni šol Bled (IEDC), direktorica v oglaševalski agenciji Studio Marketing, izvršna direktorica oglaševalske agencije Luna, namestnica direktorja v računalniškem podjetju Unistar LC ter desetletje direktorica medijskega zakupnika Media Pool. Od leta 2010 je svetovalka za medijske in strateške projekte, opravlja reorganizacijo trženja in vodenja v več slovenskih medijskih hišah, agencijah in podjetjih. Je specialistka za medijski zakup, marketinške strategije, vodenje (optimizacija poslovnih procesov in krizno vodenje). Je svetovalka uprav več podjetij v prodajnih postopkih.
 
V preteklosti je bila predsednica Sekcije slovenskih oglaševalskih agencij pri SOZ ter članica več strokovnih združenj. Je predsednica Slovenskega oglaševalskega razsodišča pri SOZ in članica dveh nadzornih svetov. V Združenju nadzornikov Slovenije ima pridobljen Certifikat ZNS o usposobljenosti za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Je članica Poslovno-marketinškega sveta pri OKS Slovenije in Častnega razsodišča ZNS Slovenije.
 
Habilitirana je za predavateljico na B2 ter magistrskem študiju marketinga na fakulteti Doba v Mariboru.
img_4764.jpg