Lesjak, Benjamin

Dr. Lesjak, Benjamin

Predmeti E-poslovanje, Poslovna informatika, E-storitve
Kontakt
Šifra raziskovalca22664
BibliografijaSicris
Učenjak

Dr. Benjamin Lesjak je med študijem prava na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru sodeloval kot demonstrator in se po diplomi leta 2000 zaposlil kot asistent za področje Pravne informatike. Leta 2004 je magistriral na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru s področja informacijskih znanosti.
 
V letu 2008 je bil v času predsedovanja Slovenije EU zaposlen na Ministrstvu za pravosodje kot strokovnjak za pravna vprašanja s področja informatike in obenem predsedoval Strateškemu svetu za informatizacijo pravosodja. Od leta 2010 dalje pri Centru za varnejši internet – Safe.si redno izvaja izobraževanja za otroke, najstnike, starše, učitelje v zvezi z varno in odgovorno rabo interneta.
 
Na Fakulteti za management Univerze na Primorskem je leta 2013 doktoriral. Področja raziskovalnega dela obsegajo predvsem teme kot so: pravni vidiki e-poslovanja, varstvo zasebnosti in informacijska varnost, informacije javnega značaja, informacijski sistemi v pravosodju, e-storitve v pravosodju, e-izobraževanje, videokonferenčni sistemi, elektronske komunikacije, internet stvari, uporaba sodobne tehnologije pri otrocih in mladostnikih ter druge teme, pri katerih se povezujejo znanja s področja prava, informatike, e-poslovanja in managementa.

lesjak.jpg