Letnar Černič, Jernej

Prof. dr. Letnar Černič, Jernej

Predmeti Človekove pravice in dolžnosti, Pravni in etični temelji svobodnega podjetništva, Uvod v pravo
Kontakt
Izr. prof. dr. Jernej Letnar Černič je izredni profesor za pravo človekovih pravic, ustavno pravo in upravno pravo na Fakulteti za državne in evropske študije in Fakulteti za pravo in poslovne vede pri Katoliškem inštitutu.

Na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani je diplomiral leta 2002. Za diplomsko delo je prejel študentsko Prešernovo nagrado. Doktoriral je v letu 2009 iz prava človekovih pravic in mednarodnega javnega prava na Univerzi v Aberdeenu, Škotska, Združeno kraljestvo.

V zadnjih letih je delal na Evropskem univerzitetnem inštitutu, Univerzi New York v Firencah, Mednarodnem kazenskem sodišču, Univerzi v Aberdeenu ter pri Evropskem varuhu človekovih pravic. Njegova področja dela so pravo človekovih pravic, mednarodno pravo, gospodarsko pravo ter ustavno pravo. Njegova dela so bila citirana v poročilih Evropskega parlamenta, Sveta Evrope, Združenih narodov ter v akademskih študijah z vseh koncev sveta.
 
letnar_fotografija_300x300.jpg