Stres, Anton

Zasl. prof. ddr. Stres, Anton

Predmeti Aplikativna etika, Filozofija in religija, Kultura, religija in poslovanje
Kontakt
Šifra raziskovalca11932
BibliografijaCelotna bibliografija

Zasl. prof. ddr. Anton Stres je študiral Teologijo v Ljubljani in Parizu ter doktoriral iz teologije leta 1974 v Ljubljani in iz filozofije 1984 na Filozofski fakulteti Katoliškega inštituta v Parizu.

Od 1973 do 2005, ko je ob vstopu v pokoj prejel naziv zaslužnega profesorja, je predaval filozofijo na Teološki fakulteti v Ljubljani, kjer je opravljal tudi službe prodekana in dekana ter predstojnika inštituta za filozofijo in družbeno etiko. Osem let je urejeval revijo Bogoslovni vestnik, petindvajset let je opravljal službe predsednika Komisije Pravičnost in mir, bil konzultor Papeškega sveta za pravičnost in mir ter podpredsednik Evropske konference komisij Pravičnost in mir. Bil je član Sveta za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter član Jugoslovanskega foruma za človekove pravice. Petnajst let je vodil komisijo SŠK za ureditev odnosov med Cerkvijo in državo.

Med tem časom je napisal vrsto člankov in del s področja aktualnega dogajanja na prehodu iz totalitarnega režima v demokratično politično ureditev. Njegova bibliografija obsega nad 400 naslovov knjig in brošur ter znanstvenih, strokovnih ali poljudnih člankov, od tega je osemnajst samostojnih knjig in brošur s področja zgodovine filozofije, filozofske teologije, etike, teorije človekovih pravic, politične filozofije in duhovnosti.

Službo rektorja KI in predavatelja filozofije na FPPV je prevzel jeseni 2015.

Stres slavnostni govornik (4) (002).jpg