Steinbacher, Mitja

Doc. dr. Steinbacher, Mitja

Predmeti Temelji makro in mikro ekonomije, Statistika za poslovno odločanje, Uporabna ekonometrija in teorija iger, Statistika, Metode strokovnega in raziskovalnega dela, Modeliranje in optimizacija poslovnih procesov
Kontakt
Šifra raziskovalca35229
BibliografijaSicris
Učenjak

Doc. dr. Mitja Steinbacher je magister matematične ekonomije in doktor ekonomije. Magistriral je leta 2006, v svoji nalogi pa je prvi uporabil metodo Čebiševe kolokacije na Hallovem modelu splošnega ravnovesja. Doktoriral je leta 2016 na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru z disertacijo Likvidnostna past in domena stabilnosti bančnega sistema: mrežni pristop pod mentorstvom red. prof. ddr. Timoteja Jagriča.

Ukvarja se s področji numerične ekonomije, simulacijskimi metodami k agentu usmerjene ekonomije, teorijo iger in dinamiko strategij, z analizo ekonomsko-političnih ukrepov in z ekonomiko pravil. Pri svojem delu izhaja iz načel avstrijske šole ekonomske misli in metodologije, ki podpirajo uporabo umetnih okolij simuliranja. S svojimi prispevki sodeluje na konferencah pod okriljem Game Theory Society in Society for Computational Economics. Z vabljenimi predavanji je sodeloval na Kiel Institute for the World Economy, na Univerzi v Donji Gorici in na konferencah pod okriljem ISIL in European Resource Bank. Mitja sodeluje z mnogimi ekonomsko-političnimi in znanstveno-raziskovalnimi inštituti z vsega sveta, svoja dela pa objavlja v referenčnih mednarodnih publikacijah. Je član uredniškega odbora znanstvene revije Res novae in revije Springer Nature Business and Economics. Ob tem je zunanji recenzent pri mednarodnih indeksiranih revijah Computational Economics, Journal of Economic Interaction and Coordination, Chaos, Solitons & Fractals.

Habilitiran je v docenta s področja uporabne ekonomije in ekonometrije na Univerzi v Mariboru, kar mu omogoča sodelovanje pri razvoju pedagoških vsebin z vseh področij, kjer se uporabljajo osnovne in napredne metode uporabne ekonomije in osnovne in napredne metode empirične analize.

Dr. Steinbacher je gostujoči profesor na Fakulteti za poslovanje, ekonomijo in družbene vede Univerze Christiana Albrechtsa v Kielu (Nemčija), kjer predava predmet Networks for economics and finance na mednarodnem magistrskem programu Ekonomija in Finance.

Z dnem 1. 8. 2021 je postal dekan Fakultete za pravo in poslovne vede.

img_4749.jpg